دسترسی اعضا به پايگاه متون   دسترسی سريع تر مهمان به پايگاه متون گشت و گذاردرمتون راهنما يكسان سازی نگارش فارسی

RightMenuInt

  

      مقالات مرتبط

      پيوندهای سودمند

      درخواست اشتراک

      درباره پايگاه داده های زبان فارسی

      وبگاه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

      About PLDB(English Version)       

 

نام کاربر
گذر واژه

 

 


يكسان سازی نگارش فارسی
 
برای نوشتن و نمايش متن‌های فارسی و جستجوی درست واژه ها می توانيد نرم افزار TrayLayout را از اينجا دريافت كنيد و با اجرای آن نويسه های فارسی را مانند استاندارد 3342 تايپ كنيد. در اين استاندارد از فاصله مجازی برای جدا و بی فاصله نويسی می توان استفاده كرد. ( با زدن همزمان دو كليد shift+space )
جانمايی نويسه ها روی صفحه كليد نيز با زدن کلید راست ماوس نمایش داده می شود.